Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του συνεδρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits).

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια παρακολούθησης, παρακαλούμε καλέστε στο 6979800098, ή γράψτε μας στο chat της Γραμματείας ή στείλτε μας email στο:
events@focusonhealth.gr