Γραμματεία Συνεδρίου: Focus on Health ΕΠΕ
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα • Τηλ.: (+30) 210-7223046, (+30) 214-6871980 • Fax: (+30) 210-7223220 • Email: events@focusonhealth.gr                        Website: www.focusonhealth.gr / www.fohevents.gr