ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS
Πρόεδρος:               Μ.Κ. Λαζανάς
Αντιπρόεδρος:        Χ. Γώγος
Γεν. Γραμματέας:    A. Παπαδόπουλος
Ειδ. Γραμματέας:    Β. Σακκά
Ταμίας:                     Μ. Γκίκα
Μέλη:                        Γ. Αδάμης
                                   Π. Κολλάρας
                                   Δ. Παρασκευά
                                   Β. Σπούλου
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 32ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος: Δ. Καββαθά
Αντιπρόεδρος: Λ. Λεωνίδου
Μέλη: 
Α. Αντωνιάδου
Μ. Γουναροπούλου
Δ. Κοφτερίδης
Π. Λουρίδα
Γ. Μαγιορκίνης
Μ. Μαραγκός
Σ. Μεταλλίδης
Π. Παναγόπουλος
Β. Παπαρίζος
Β. Παπασταμόπουλος
Γ. Πουλάκου
Λ. Σκούρα
Π. Τουλούμη
Χ. Τσιάρα
Μ. Χίνη
Μ. Ψυχογιού
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 32ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος: Γ. Αδάμης
Αντιπρόεδρος: Ι. Συροκώστα
Μέλη:  
Κ. Ακινόσογλου
Μ. Γκίκα
Ε. Κακάλου
Σ. Κουρκουντή
Ε. Λιάτσου
Ν. Μαγκαφάς
Α. Μαζαράκης
Ε. Μπαρμπουνάκης
Χ. Ντάφλος
Γ. Ξυλωμένος
Ν. Παΐσιος
Κ. Πρωτοπαπάς
Ε. Σαμπατάκου
Γ. Χρύσος
 
 
Ελληνική Eταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS
P.O. Box 140 85, Gr – 11521
Τ.: 210 69 83 945 • F.: 210 69 83 945 • eemaa@aids.org.gr