ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Focus on Health Ltd.
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
(+30) 210-7223046
(+30) 214-6871980 (+30) 210-7223220
info@focusonhealth.gr
www.focusonhealth.gr 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ελληνική Eταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
P.O. Box 140 85, Gr-11521
(+30) 210-6983945
(+30) 210-6983945
eemaa@aids.org.gr
http://www.aids.org.gr