ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Κόστος εγγραφών παρακολούθησης μέσω ζωντανής αναμετάδοσης για όλους τους Επαγγελματίες Υγείας
€ 50,00
Προπτυχιακοί Φοιτητές Σχολών ΕΥ†
Δωρεάν
†Οφείλουν να αποστείλουν βεβαίωση της ιδιότητάς τους (πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν αντιστοίχως)
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
 
Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Αποστολή του υλικού του Συνεδρίου ηλεκτρονικά
  • Παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης
 
Οι εγγραφές γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ στην ιστοσελίδα του συνεδρίου κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και ηλεκτρονικής υπογραφής των σχετικών
Δελτίων Εγγραφής.
Στην εγγραφή σας για διαδικτυακή παρακολούθηση κατά την επιβεβαίωση αυτής θα λάβετε λίγες ημέρες πριν το συνέδριο το προσωπικό σας link για να συνδεθείτε live την ημέρα της εκδήλωσης στο ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. Οι Εγγραφές θα ισχύουν μετά την αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στον σχετικό λογαριασμό) μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2020. Οι εγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται άκυρες.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK:
Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406, IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406, Δικαιούχος: Focus on Health ΕΠΕ
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: FOCUS ON HEALTH ΕΠΕ
Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα, 11521, Τηλ.: 210 7223046, Φαξ: 210 7223220, Email: events@focusonhealth.gr
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Ε.Ε.Μ.Α.Α., τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS με έδρα την Αθήνα, Ερυθρού Σταυρού 6, ΤΚ 11526, Τηλέφωνο: 2106983945, Φαξ: 2106983945, e-mail: eemaa@aids.org.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Μίντζια – Φωκά.
 
Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
 
Για την εκδήλωση:
  • Αποδέχομαι τη φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση της εκδήλωσης καθώς και τη δυνατότητα της εταιρείας να αναρτήσει αυτά στην ιστοσελίδα της.
  • Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Εταιρεία σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα θέσει υπόψη των αρμοδίων αρχών (ΕΟΦ και ΠΙΣ) εφόσον της ζητηθεί.
 Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής