ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών: Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020
Ενημέρωση συγγραφέων: Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020
Λήξη προεγγραφών: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020
Έναρξη Συνεδρίου: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ
Λόγω των περιορισμών, η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης θα γίνεται μέσω της παρούσας σελίδας. 
Προϋπόθεση της διαδικτυακής παρακολούθησης είναι η εγγραφή σας αρχικά στην ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών.
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το επιστημονικό πρόγραμμα του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS θα περιλαμβάνει:
 • Στρογγυλά Τραπέζια
 • Διαλέξεις
 • Ελεύθερες ανακοινώσεις
 • Παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων
 • Κλινικά Φροντιστήρια
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές συναντήσεις και Κλινικά Φροντιστήρια σε ομάδες επιστημόνων υγείας, ομάδες πληθυσμού που έρχονται σε επαφή με οροθετικά άτομα και ομάδες που βοηθούν στην πρόληψη της νόσου.
 
Αυτά είναι τα ακόλουθα:
 • Κλινικό Φροντιστήριο Επαγγελματιών Υγείας και Ψυχοκοινωνικών Επιστημόνων
 • Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών και Μαιών
 • Φροντιστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών Επιστημών Υγείας
 • Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
 • Εκπαίδευση σε Προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
 • Εκπαίδευση Ιδιωτών Επαγγελματιών Υγείας
Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετική αίθουσα από τη συνεδριακή αίθουσα.
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.
 
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:30 στον διαδικτυακό χώρο του Συνεδρίου.
 
ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
 
EΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και ηλεκτρονικής υπογραφής των σχετικών Δελτίων Εγγραφής. Στην εγγραφή σας για διαδικτυακή παρακολούθηση κατά την επιβεβαίωση αυτής θα λάβετε λίγες ημέρες πριν το συνέδριο το προσωπικό σας link για να συνδεθείτε live την ημέρα της εκδήλωσης στο ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. Οι Εγγραφές θα ισχύουν μετά την αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στον σχετικό λογαριασμό) μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2020. Οι εγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται άκυρες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Focus on Health Ε.Π.Ε.
Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα 11521
Τηλ.: 2107223046, Fax: 2107223220, email: events@focusonhealth.gr
 
ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Ο χρόνος παρακολούθησης θα υπολογίζεται είτε μέσω του e-ticket είτε μέσω της διαδικτυακής παρακολούθησης.
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς απαγορεύεται η διανομή έντυπου υλικού. Το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά στους εγγεγραμμένους Συνέδρους και θα υπάρχει και στο site του συνεδρίου.
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του συνεδρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits).